روش پنهان کردن مخاطبین بدون شماره در اندروید

چگونه فهرست مخاطبین بدون شماره تلفن را در گوشی های سامسونگ، الجی، OnePlus پنهان کنیم؟

0
7019
روش پنهان کردن مخاطبین بدون شماره در اندروید,پنهان کردن مخاطبین بدون شماره در اندروید, پنهان کردن مخاطبین بدون شماره سامسونگ,پنهان کردن مخاطبین بدون شماره OnePlus,پنهان کردن مخاطبین بدون شماره الجی, پنهان کردن مخاطبین بدون شماره اندروید, مخاطبین بدون شماره اندروید, نمایش مخاطبین شماره دار در اندروید,نمایش مخاطبین شماره دار در الجی,نمایش مخاطبین شماره دار در سامسونگ,روشتک, raveshtech, روش, آموزش
لینک پیشنهادی

روش پنهان کردن مخاطبین بدون شماره در اندروید

روش پنهان کردن مخاطبین بدون شماره در اندروید

سیستم عامل اندروید این امکان را برای شما فراهم آورده تا فهرست مخاطبین خود را در همه دستگاه های خود همگام سازی کنید. اندروید نتنها فهرست مخاطبینی که شماره تلفن آنها در گوشی شما ذخیره شده است را نشان می دهد بلکه مخاطبین Gmail شما را نیز نشان می دهد. این کار می تواند فهرست مخاطبین شما را آکنده از مخاطبینی کند که هیچ شماره تلفنی ندارند و بی گمان، بودن این مخاطبین بدون شماره تلفن، در فهرست مخاطبین شما، افزون بر شلوغی، کارایی فهرست مخاطبین شما را کاهش می دهد.

چگونه فهرست مخاطبین بدون شماره تلفن را در گوشی های سامسونگ، الجی، OnePlus پنهان کنیم؟

یکی از راه کار های ساده برای پنهان کردن نمایش مخاطبین بدون شماره تلفن، تنظیم بخش مخاطبین گوشی می باشد که در این نوشتار، ما فعال سازی آن را در سه برند سامسونگ، OnePlus و الجی به شما نشان خواهیم داد.

لینک پیشنهادی

Samsung Experience

برای پنهان نمودن مخاطبین بدون شماره در گوشی های سامسونگ، گام های زیر را دنبال کنید:

 1. به اپلیکیشن Phone یا گوشی خود رفته.(بخش شماره گیری)
 2. منوی 3 نقطه ای بالای برنامه را بتپید.
 3. گزینه Settings یا تنظیمات را برگزینید.
 4. در بخش تنظیمات با تپیدن روی سوئیچ Hide contacts without numbers (پنهان کردن مخاطبان بدون شماره)، این گزینه را فعال کنید تا دیگر این مخاطبان بدون شماره در لیست مخاطبین شما نمایش داده نشوند.
  به اپلیکیشن Phone یا گوشی خود رفته.(بخش شماره گیری) منوی 3 نقطه ای بالای برنامه را بتپید, گزینه Settings یا تنظیمات را برگزینید, در بخش تنظیمات با تپیدن روی سوئیچ Hide contacts without numbers, روشتک,raveshtech به اپلیکیشن Phone یا گوشی خود رفته.(بخش شماره گیری) منوی 3 نقطه ای بالای برنامه را بتپید, گزینه Settings یا تنظیمات را برگزینید, در بخش تنظیمات با تپیدن روی سوئیچ Hide contacts without numbers, روشتک,raveshtech

Oxygen OS

برای کاربران OnePlus پیدان نمودن گزینه پنهان کردن مخاطبین بدون شماره کار بسیار آسانیست برای این کار گام های زیر را دنبال نمائید:

 1. اپلیکیشن مخاطبین یا Contacts خود را باز کنید.
 2. منوی 3 نقطه ای بالای برنامه را تپیده.
 3. به بخش Settings یا تنظیمات بروید.
 4. با تپیدن روی گزینه Only show contacts with number (تنها مخاطبین شماره دار را نشان بده)، آن را فعال کنید تا در لیست مخاطبین شما تنها مخاطبین شماره دار نمایش داده شود.
  اپلیکیشن مخاطبین یا Contacts خود را باز کنید, منوی 3 نقطه ای بالای برنامه را تپیده, به بخش Settings یا تنظیمات بروید, با تپیدن روی گزینه Only show contacts with number,روشتک,raveshtech اپلیکیشن مخاطبین یا Contacts خود را باز کنید, منوی 3 نقطه ای بالای برنامه را تپیده, به بخش Settings یا تنظیمات بروید, با تپیدن روی گزینه Only show contacts with number,روشتک,raveshtech

LG UX

در دستگاه های الجی فرایند یافتن گزینه پنهان نمودن مخاطبین بدون شماره، کمی طولانی تر است. برای انجام این کار گام های زیر را دنبال نمائید:

 1. اپلیکیشن Phone یا گوشی خود را باز کنید.
 2. سپس tab مخاطبین یا Contacts را بتپید.
 3. منوی 3 نقطه ای بالای برنامه را بتپید.
 4. گزینه Contacts Settings یا تنظیمات مخاطبین را بتپید.
 5. Display یا نمایشگر را بتپید.
 6. با تپیدن گزینه Show contact with phone numbers only (فقط نمایش مخاطبین دارای شماره تلفن)، آن را فعال کنید.
  اپلیکیشن Phone یا گوشی خود را باز کنید, سپس tab مخاطبین یا Contacts را بتپید, منوی 3 نقطه ای بالای برنامه را بتپید, گزینه Contacts Settings یا تنظیمات مخاطبین را بتپید, Display یا نمایشگر را بتپید, با تپیدن گزینه Show contact with phone numbers only,روشتک,raveshtech اپلیکیشن Phone یا گوشی خود را باز کنید, سپس tab مخاطبین یا Contacts را بتپید, منوی 3 نقطه ای بالای برنامه را بتپید, گزینه Contacts Settings یا تنظیمات مخاطبین را بتپید, Display یا نمایشگر را بتپید, با تپیدن گزینه Show contact with phone numbers only,روشتک,raveshtech

نظری به این نوشته روشتک بدهید

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید