مراحل رمزگشایی کردن اعداد دودویی (Binary Numbers)
مراحل رمزگشایی کردن اعداد دودویی (Binary Numbers)
لینک پیشنهادی

برای حمایت از ما، اینستاگرام روشتک را دنبال کنید

Follow

زبان کامپیوترها دودویی (Binary) است. این زبان به کامپیوترها این امکان را می دهد تا همه کارهای پیچیده را انجام دهند. ممکن است فکر کنید که اعداد باینری امکان انجام چنین عملیات پیچیده ای را چطور انجام می دهند ، رمزگشایی آنها به قدری که فکر می کنید پیچیده نیست. در این آموزش روش رمزگشایی اعداد باینری را به کارکتر های الفبایی یا عددی نشان خواهیم داد.

روش رمزگشایی اعداد دودویی (Binary Numbers)

مراحل

نمایش اعداد دودویی عدد 1 روشن است و عدد 0 خاموش
نمایش اعداد دودویی عدد 1 روشن است و عدد 0 خاموش
 1. به یاد داشته باشید که در اعداد دودویی عدد 1 به معنی روشن (ON) است و عدد 0 به معنی خاموش (OFF) است.

  اعداد دودویی
  اعداد دودویی
 2. سری اعداد دودویی را که می خواهید رمزگشایی نمائید انتخاب کنید.

  شماره گذاری اعداد دودویی
  شماره گذاری اعداد دودویی
 3. با شروع از سمت راست ، به هر عدد یک مقدار بدهید. به عنوان مثال ، با استفاده از عدد 1001001بدست می آید:: 1=1, +0=2, +0=4, +1=8, +0=16, +0=32, +1=64.:1001001عدد تبدیل می شود به : 32+16+8+4+2+1

  مقادیر اعداد دودویی
  مقادیر اعداد دودویی
 4. تمام مقادیر 0 را حذف کرده و مقادیر 1 را اضافه کنید.
  مقادیر 0= 2,4,16,32 /  مقادیر 1= 1+8+64=73

  شکل الفبای اعداد دودویی
  شکل الفبای اعداد دودویی
 5. پاسخ را از شکل عددی به شکل الفبای آن با استفاده از نمودار علامت گذاری عدد-علامت گذاری تغییر دهید.

  مراحل رمزگشایی کردن اعداد دودویی
  مراحل رمزگشایی کردن اعداد دودویی
 6. هر یک از اعداد خود را به گروههای 8 تایی تقسیم کرده و سپس آنها را به شکل عددی تبدیل کنید.
  به عنوان مثال: 111111110000000011111111 = 11111111 + 00000000 + 11111111

ارسال نظر

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید