روش حذف فالوور در اینستاگرام و بررسی جوانب آن

روش حذف فالوور در اینستاگرام و بررسی جوانب آن

روش حذف فالوور در اینستاگرام

اگر در اینستاگرام دارای نمایه همگانی یا همان پروفایل public هستید، هر کسی می تواند شما را دنبال و پست های شما را در فید خود نگاه کند. اما گاهی کسی که دوستش ندارید، شما را دنبال و follow می کند که با این کار پست های شما، همیشه برای او نمایش داده می شود و اگر این موضوع برای شما آزارنده باشد، نخستین چیزی که به ذهنتان خواهد رسید این است که چگونه می توانم این فرد را در اینستاگرام خود بلاک کنم.

البته نیاز نیست چنین تصمیمی سختی بگیرید. شما به سادگی می توانید آنها را از لیست فالوور ها یا دنبالگر ها خود حذف کنید. بلاک و مسدود کردن چنین شخصی یکی از راه های حذف آن شخص به عنوان فالوور شما است. با این حال ، بلاک و مسدود کردن به دلیل پیامدهای آن، همیشه خردمندانه ترین راه نمی باشد. از جمله پیامد های بلاک کردن اشخاص در اینستاگرام می تواند دیده نشدن پروفایل و نمایه آنها و یا فرستاده نشدن پیام به آنها باشد.

خوشبختانه ، شما می توانید  بدون بلاک کردن اشخاص مورد نظر، آنها را از اینستاگرام خود حذف کنید بدون اینکه درگیر چنین پیامد هایی شوید. پس از آموزش روش حذف فالوور به شما توضیح خواهیم داد که حذف شخص مورد نظر از اینستاگرام، چه حواشی و جوانبی دارد

روش حذف فالوور در اینستاگرام

برای انجام این کار گام های زیر را دنبال کنید:

  1. وارد Profile یا نمایه اینستاگرام خود شوید و دکمه نمایشگر شمار Fallowers یا دنبال کنندگان را در بخش بالایی برنامه بتپید.
    روش حذف فالوور در اینستاگرام و بررسی جوانب آن
    روش حذف فالوور در اینستاگرام و بررسی جوانب آن
  2. از نوار Search یا جستجو برای پیدا کردن شخصی که می خواهید او را از اینستاگرام خود بِرووید (remove – حذف گنید)، گشته. سپس منوی 3 نقطه روبروی نام کاربری شخص مورد نظر را بتپید. پنجره ای بالا می آید. برای حذف شخص مورد نظر می توانید دکمه remove یا برداشت را بتپید. در غیر این صورت دکمه Cancel یا لغو را بزنید.
    روش حذف فالوور در اینستاگرام و بررسی جوانب آن
    روش حذف فالوور در اینستاگرام و بررسی جوانب آن

هنگامی که شخصی را unfollow می کنید چه اتفاقی می افتد؟

با unfollow یا آدنبال کردن شخص در اینستاگرام، پست های او دیگر در feed اینستاگرام شما نمایش داده نخواهد شد و اگر پروفایل او private و خصوصی باشد که در این صورت حتی با رفتن به نمایه و پروفایل او چیزی را نخواهید دید.

حذف یک شخص بعنوان فالوور اینستاگرام چه معنایی دارد؟

برخلاف فیس بوک، که افزودن دوست یک خیابان دو طرفه است ، دنبال و فالو کاربران در اینستاگرام یک مسیر یک طرفه است. به این معنی که وقتی کسی را می دنبالید ، این کار یک ارتباط متقابل ایجاد نمی کند و شما تنها می توانید پست های آنها را ببینید. آنها برای دیدن پست های شما نیاز به دنبال شما دارند.

حذف یک شخص بعنوان فالوور اینستاگرام چه معنایی دارد؟
حذف یک شخص بعنوان فالوور اینستاگرام چه معنایی دارد؟

به همین ترتیب ، اگر کسی شما را بدنبالد ، نیاز نیست تا شما هم او را بدنبالید تا بتواند پستهای شما را ببیند. اگر نمی خواهید کسی پست های شما را ببیند ، می توانید با ویژگی بومی ارائه شده توسط اینستاگرام ، آنها را به عنوان فالوور خود حذف کنید و هنگامی که این کار را کردید ، آن شخص برای مشاهده پست های شما می باید، دوباره شما را بدنبالد.

آیا شخص حذف شده می تواند پست ها و استوری های شما را ببیند؟

بستگی به این واقعیت دارد که پروفایل شما خصوصی (private) یا عمومی (public) باشد. اگر اکانت اینستای خصوصی دارید و فالووری را حذف کنید ، آنگاه، او دیگر امکان دیدن پست ها و داستان های قدیمی یا تازه شما را نخواهد داشت. زیرا نمایه شما قفل شده و آن شخص می باید دوباره یک درخواست دنبال و follow برای شما بفرستد. که البته انتخاب پس از آن، در دست شماست، یعنی یا می توانید درخواستش را بپذیرید یا رد کنید یا بگذارید دست نخورده بماند. با پذیرش درخواست فرد دوباره به پروفایل اینستاگرام شما دسترسی پیدا می کند. با این حال ، اگر شما از این کار خودداری کنید یا اقدامی نکنید ، پست های شما از چشم او، پنهان خواهد ماند.

آیا شخص حذف شده می تواند پست ها و استوری های شما را ببیند؟
آیا شخص حذف شده می تواند پست ها و استوری های شما را ببیند؟

از سوی دیگر ، اگر نمایه عمومی یا Public دارید ، شخص نمی تواند پست ها و داستان های شما را یکراست در فید خود دریافت کند. اما ، آن شخص می تواند با جستجو نام کاربری شما، پروفایل اینستاگرام شما را باز کند و پس از آن پست ها و داستان ها را بدون دنبالْد (following – فالو کردن) شما بررسی کند.

آیا با حذف یک فالوور برای او Notification فرستاده می شود

نه. هنگامی که یک فالوئر را حذف می کنید ، اینستاگرام به هیچ وجه به آن شخص پیامی نمی دهد. با این حال، شخص مورد نظر، شاید هنگامی که ببیند استوری یا پستی از سوی شما دریافت نمی کند، به این موضوع بدگمان شود.

اگر او نمایه شما را باز کند و اکانت شما خصوصی باشد ، یک دکمه Follow را به همراه متنی که می گوید: “This Account is Private. Follow the account to see their photos and videos.” پیش روی خود خواهد دید.

آیا با حذف یک فالوور برای او Notification فرستاده می شود
آیا با حذف یک فالوور برای او Notification فرستاده می شود

درباره پروفایل های همگانی و Public نیز، موضوع مشخص است. شخص پیام مستقیمی پس از حذف از سوی شما دریافت نمی کند، اما دکمه Follow back یا Message، جایگزین دکمه Follow  خواهد شد. که این به بخت شما بستگی دارد که آیا شخصی که روویده اید (is removed – حذف کرده اید) متوجه تغییر در دکمه های بشود یا نه.

در صورت حذف شخص از لیست فالوورهای اینستاگرام چه اتفاقی برای پیام ها می افتد؟

اتفاقی نمی افتد و شما می توانید به یکدیگر پیام دهید.

آیا می توانید پست های فالووری را که حذف کرده اید در اینستاگرام ببینید؟

بله، اگر از پیش او را می دنبالید ، باز هم می توانید پست های او را همچنان ببینید. زیرا فرایند دنبال و follow در اینستاگرام راهی یک سویه است. بنابراین حتی اگر آنها را به عنوان فالوور خود حذف کنید ، این کار هیچ تاثیری در دیدن پروفایل او نخواهد داشت.

آیا می توانید کسانی را که از اینستاگرام حذف کرده اید دوباره فالو کنید؟

اگر پیشتر شخص را دنبال نکرده باشید ، باز هم می توانید او را بدنبالید. حال اگر آن شخص پروفایل خصوصی دارد ، باید درخواست دنبال و فالو شما را بپذیرد تا به شما اجازه دهد پستهایش را ببینید. با این حال ، اگر یک اکانت عمومی باشد ، می توانید بی درنگ پست های او را ببینید.

آیا فالووری را که در اینستاگرام حذف کرده اید می تواند به شما درخواست follow back بدهد؟

بله ، در هر زمان حذف فالوئر، جلوی درخواست follow back آن شخص را نخواهد گرفت. آنها می توانند دکمه Follow را بزنند تا دوباره شما را بدنبالند. هنگامی که این کار را کردند ، نِویتی (notificationاعلانی)  برای شما فرستاده می شود که شخص XYZ دنبال و follow شما را آغاز کرده.

آیا فالووری را که در اینستاگرام حذف کرده اید می تواند به شما درخواست follow back بدهد؟
آیا فالووری را که در اینستاگرام حذف کرده اید می تواند به شما درخواست follow back بدهد؟

آیا می توان فالوور حذف شده در اینستاگرام خود را باز گردانید؟

نه. شما نمی توانید کسانی را که از لیست اینستاگرام خود روویده اید (removedحذف کرده اید) دوباره فالو کرده و بدنبالید. او می باید خودش از نو ، شما را دنبال و فالو کند. بنابراین ، اگر آنها را می شناسید ، می توانید از آنها بخواهید که دوباره شما را بدنبالند.

چگونه می توان دریافت، کسی، ما را از لیست فالورهای اینستاگرامش حذف کرده است؟

برای این کار به نمایه شخص مورد نظر بروید، اگر بجای دکمه Follow در نمایه او، دکمه Follow back را دیدید، این بدان معناست که او شما را از لیست فلوئرهای خود روویده (removed – حذف کرده) است.

چگونه می توان دریافت، کسی، ما را از لیست فالورهای اینستاگرامش حذف کرده است؟
چگونه می توان دریافت، کسی، ما را از لیست فالورهای اینستاگرامش حذف کرده است؟

 

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا