روش تغییر Shell پیش فرض مک macOS Catalina
لینک پیشنهادی

برای حمایت از ما، اینستاگرام روشتک را دنبال کنید

Follow

روش تغییر Shell پیش فرض مک macOS Catalina

روش تغییر Shell پیش فرض مک macOS Catalina

در macOS Catalina، اپل Zsh را بعنوان shell پیش فرض قرار داده، اما شما همچنیان می توانید از Bash قدیمی بعنوان shell پیشفرض مک خود استفاده کنید و به سرعت shell خود را به آن سوئیچ کنید. اگر شما هم macOS خود را به Catalina بروزرسانی کرده اید، باید بدانید که Zsh تنها shell اکانت هایی خواهد بود که پس از بروزرسانی آنها را ساخته اید و در اکانت های پیشین، مک شما همچنان از Bash استفاده خواهد کرد، مگر اینکه خودتا آن را تغییر دهید. بهتر است بدانید که هر اکانت مک shell پیش فرض خود را داراست.

روش تغییر Zsh به Bash در بخش Terminal مک

برای تغییر shell مک از بخش ترمینال می توانید گام های زیر را دنبال نمائید:

  1. نخست می باید دستور ch –s را در پنجره ترمینال مک خود وارد کنید و برای تغییر shell پیش فرض به Bash می باید دستور زیر را در ترمینال خود برانید.
    chsh -s /bin/bash
  2. پس از آن می باید پسورد اکانت کاربری خود را وارد کنید. سرانجام پنجره ترمینال را بسته و دوباره آن را باز کنید، با این کار شما به جای استفاده از Zsh، در حال استفاده از Bash خواهید بود.روش تغییر Shell پیش فرض مک macOS Catalina

روش تغییر Bash به Zsh در بخش Terminal مک

  1. برای تبدیل دوباره Bash به Zsh می توانید از دستور زیر بهره ببرید.
    chsh -s /bin/zsh
  2. سپس پسورد اکانت خود را وارد کنید، پنجره ترمینال را ببندید و آن را دوباره باز کنید، خواهید دید که دوباره در حال استفاده از Zsh هستید.روش تغییر Bash به Zsh در بخش Terminal مک

با دستور زیر می توانید لیست shell هایی را که می توانید در مک استفاده کنید ببینید.

cat /etc/shells

روش تغییر Bash به Zsh در بخش Terminal مکروش تغییر shell در System Preferences مک

شما می توانید بجای استفاده از ترمینال، shell مک خود را در بخش System Preferences تغییر دهید، برای این کار گام های زیر را دنبال نمائید:

  1. در مک خود به بخش System Preferences رفته و سپس از آنجا به بخش Users & Groups بروید. آیکون Lock را کلیکیده و پسورد خود را وارد کنید. کلید Ctrl را نگه داشته و در ستون سمت چپ، نام اکانت خود را کلیک کنید. و گزینه Advanced Options را برگزینید.روش تغییر shell در System Preferences مک
  2. پیکانچه منوی فروچک یا dropdown روبروی گزینه Login Shell را کلیکیده و برای استفاده از Bash بعنوان shell پیش فرض مک خود در فهرست باز شده “/bin/bash” را برگزینید. اگر می خواهید Zsh را shell پیشفرض مک کنید، گزینه “/bin/zsh” را برگزینید. پس از آن دکمه OK را برای ذخیره تغییرات کلیک کنید.روش تغییر shell در System Preferences مک

ارسال نظر

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید