روشتک گوگل گوگل مپ

گوگل مپ

گوگل مپ (Google Maps) سرویس نقشه گوگل می باشد، گوگل مپ شامل نقشه های هوایی جاده ها و خیابان ها، مکان ها، تصاویر هوایی و غیره می باشد.

داغ ترین مطالب هفتگی

مطالب تصادفی