Archive.org جهت بررسی دامین های
Archive.org جهت بررسی دامین های
لینک پیشنهادی

گوگل از سایت Archive.org برای بررسی دامنه های اسپم قدیمی استفاده می کند

استفاده گوگل از Archive.org جهت بررسی دامین های قدیمی اسپم

John Mueller از طرف گوگل اظهار داشت که گوگل برای بررسی سابقه یک دامنه از نظر اسپم بودن از سایت   Archive.org استفاده می کند.

سایت Archive.org ابزاری به جهت بررسی وضعیت دامین ها ارائه می دهد، به صورتی که در فواصل زمانی متفاوت می توانید از سابقه دامین و سایتی که بر روی آن قرار گرفته است مطلع شوید.

مولر نیز اظهار داشت که سایت Archive.org تمامی محتوا را پوشش نمی دهد ولی گزینه مناسبی برای تشخیص برخی محتوا در سرویس های میزبانی شده می باشد.

به طور کلی نیز می توانید از این سایت برای بررسی وضعیت کارکرد یک سایت در طی چندین سال استفاده کنید.

ارسال نظر

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید