راهی تازه برای از میان بردن سلول های سرطانی در کره جنوجی کشف شد
راهی تازه برای از میان بردن سلول های سرطانی در کره جنوجی کشف شد
لینک پیشنهادی

برای حمایت از ما، اینستاگرام روشتک را دنبال کنید

Follow

راهی تازه برای از میان بردن سلول های سرطانی در کره جنوجی کشف شد

راهی تازه برای از میان بردن سلول های سرطانی

به گزارش New Atlas ، متخصصان با استفاده از ترکیبی ذرات باردار توانسته اند که لیزوزوم تومورهای بدخیم را از میان ببرند. بر پایه گزارش های رسیده هنگامی که لیزوزوم سلول سرطانی از میان می رود این یاخته خود به خود نابود می گردد.

گفته می شود با این واقعیت که یاخته های سرطانی می توانند، تولید مثل و تکثیر نامحدود داشته باشند و می توانند در برابر بسیاری از روش های درمانی پایدار باشند ولی در عین حال دارای نقاطی آسیب پذیری نیز می باشند و یکی از نقاط آسیب پذیری سلول های سرطانی لیزوزوم ها می باشند.

روش کار بدین صورت است که دانشمندان ترکیبی از نانوذرات با بار مثبت و منفی ساخته اند که یاخته های سرطانی را یافته و به درون یاخته های سرطانی رخنه می کند. پس از ویرانی پوسته ، ترکیب ذرات متبلور شده و باعث تحریک و مرگ لیزوزوم می شود.

ترکیب ویژه محلول ساخته شده از80٪ نانوذرات مثبت و 20٪ نانوذرات با بار منفی تشکیل می شود که باعث می گردد سلول های سالم از میان نروند. دانشمندان این طرح تازه را بر روی 13 یاخته سرطانی گوناگون از جمله یاخته های سرطانی سینه  ، شش ، سارکوم و ملانوما آزموده اند و آزمایش های آینده را روی جانداران انجام خواهند داد.

ارسال نظر

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید